TELEFON ALARMOWY (24h) 

Tel. 508 692 713 

 Email biuro@funeral.com.pl

Super User
Kategoria:

Dezynfekja pomieszczeń po Koronawirusie - Odkażanie pomieszczeń po Koronawirusie

 

Koronawirus stał się się globalnym problemem, powodującym ciężkie infekcje dróg oddechowych u ludzi. Koronawirus rozprzestrzenianie się za pomocą drogi kropelkowej lub zanieczyszczonych dłoni lub powierzchni.

Koronawirusy (HCoV) mogą utrzymywać się na nieożywionych powierzchniach do 9 dni, ale można je skutecznie dezaktywować środkami wirusobójczymi. Powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i zapobieganie rozprzestrzenianiu się jego w dalszym etapie będzie miało duże znaczenie w powstrzymaniu trwającego wybuchu i kontrolowania nowego koronawirusa.

Koronawirus rozprzestrzenia się między ludźmi bardzo łatwo, ponieważ wiele osób na początku zarażenia się nie wykazuje żadnych objawów i mogą nie zdawać sobie sprawy, że są zarażone Koronawirusem.

Jak długo Koronawirus żyje na powierzchni ?

Aktywnym zagrożenie jest od kilku godzin do kilku dni. Własnie w tym czasie istnieje duże ryzyko, że rodzina lub mieszkańcy mieszkający z osobą zarażoną mogą zakazić się Koronawirusem, po przez dotykanie różnych przedmiotów oraz powiegrzchni codziennego użytku. Dlatego ważna jest odpowiednia higiena w czasie zarażenia oraz dezynfekcja mieszkania lub pomieszczenia po wyzdrowieniu.

Na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić, ile czasu koronawirusy mogą przetrwać w naszym domu lub innych pomieszczeniach, bowiem ma na to wpływ różne czynniki takie jak wilgotność powietrza, temperatura oraz wiele innych czynników, które na dzień dzisiejszy są jeszcze nie zbadane. Dlatego lepiej się zabezpieczyć przed koronawirusem i zdezynfekować pomieszczenia.

Swoją ofertę kierujemy do:

  1. Szpitali

  2. Urzędów Państwowych

  3. osób prywatnych

  4. hoteli, itp

 

POBIEŻ DRUK ZAMÓWIENIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.TERMINOLOGIA

DEZYNFEKCJA- (odkażanie) polega na niszczeniu w środowisku chorobotwórczych drobnoustrojów za pomocą metod chemicznych. Dotyczy ona przedmiotów i powierzchni użytkowych.
PRODUKT BIOBÓJCZY- substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, przeznaczony jest do niszczenia, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne.
2.DEZYNFEKCJA - OPIS POSTĘPOWANIA
2.1 Zabieg dezynsekcji rozpoczyna się od sporządzenia roztworu roboczego. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w karcie bezpieczeństwa produktu.
2.2 Zabieg dezynsekcji wykonuje się w ubraniu roboczym: kombinezon, ochraniacze foliowe na buty - jeśli kombinezon nie obejmuje stóp, maska z filtrami, rękawiczki.
2.3 Wykonanie dezynfekcji:
- W przypadku oprysków nakłada się preparat na powierzchnie płaskie i dolną część ścian do wysokości 0,5 metra: preparat działa poprzez uwalniania się gazów dezynfekcyjnych - dezynfekcji ulegną również powierzchnie nie mające kontaktu z preparatem (pod warunkiem, iż nie są zanieczyszczone płynami organicznymi chorego).
2.4 Od zakończenia dezynfekcji skuteczność zabiegu następuje po około 15 minutach.
2.5 Zaleca się, aby po 30 minutach ekspozycji preparatu (standardowo) przeprowadzić wietrzenie pomieszczeń. Pomieszczenia należy wietrzyć nie mniej niż 1 godzinę. Przy dużych kubaturach pomieszczeń oraz przy ograniczonych możliwościach wietrzenia czas wentylowania należy wydłużyć do 4 godzin.
2.6 Po przeprowadzonym zabiegu powierzchnie mogące mieć kontakt z nieopakowaną żywnością oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez ludzi należy przemyć wodą z detergentem.
2.7 Po zabiegu pracownicy wykonujący zabieg dezynfekcji zdejmują ubranie jednorazowe i poddają je utylizacji oraz myją urządzenie dezynfekujące wodą.
2.8 Po zastosowaniu preparatu dezynfekującego Incidin Pro nie pozostają nawet śladowe ilości substancji toksycznych.
4.1 Przedstawiciel podmiotu dezynfekowanego odpowiedzialny jest za:
•zabezpieczenie miejsca, w którym odbywa się dezynfekcja przed dostępem osób postronnych ipracowników
•usunięcie niezabezpieczonej otwartej żywności
•powiadomienie odpowiednich urzędów, jeśli istnieje taka potrzeba
•usunięcie zwierząt z pomieszczenia poddawanemu dezynfekcji
4.2 Zespół dezynfekujący wykonującej dezynfekcję odpowiedzialny jest za:
•zastosowanie właściwych i bezpiecznych dla siebie i klienta metod dezynfekcji;
•skuteczność zabiegu dezynfekcji;
•rzetelność podczas wykonywania usług DDD;
•przestrzeganie instrukcji dezynfekcji;
•dostarczenie Karty Charakterystyki oraz pozwolenia preparatu dezynfekcyjnego

 

 

 Interaktywna Mapa zachorować na Koronawirusa - Kliknij

 

 

Dezyfekcja pomieszczeń po Koronawirusie - Dezynfekcja Koronawirus  

 

Design by: www.diablodesign.eu